Dokumentation

Funktionalitet Forklaring
Integration på hjemmeside Chatten kan integreres i alle typer CMS'er / hjemmesider, det kræver blot at der tilføjes en kort kodestump til de sider, hvor chatten skal dukke op.
Kan afvikles på alle platforme Chatten er designet, så brugerne kan tilgå den på smartphones, tablet og almindelige PC'er.
Pop-up vindue I kan præsentere chatten i et pop-up vindue, som dukker op, når en rådgiver er ledig. Dermed bliver chatten ekstra synlig, men kun når den faktisk kan anvendes af brugeren.
Differentieret brugersystem Brugere kan tildeles rollerne klient, rådgiver, koordinator og administrator, som har stigende grader af privilegier.
Sikring af rådgivnings-IP Chatten kan indstilles til kun at kunne blive afviklet fra udvalgte IP-adresser.
Inviterede samtaler Invitér en eller flere udvalgte brugere til chat med et unikt link.
Chat-statistik Oversigt over alle afviklede chats med information om varighed, køn, alder mv.
Mute-funktion Rådgiverne kan vælge at "mute" en bruger ("gøre stum") i en gruppechat, f.eks. hvis brugeren ikke lader de andre komme til orde eller bryder etiketten.
Kick-funktion Hvis man ønsker at sende en bruger ud af en gruppechat som en advarsel for f.eks. at bryde etiketten, kan man vælge at "kicke" brugeren. Brugeren vil blive sendt ud af chatrummet, men kan logge på igen med det samme.
Ban-funktion Hvis man ønsker helt at forbyde adgang for en bruger, kan man vælge at "banne" brugerens IP-adresse. Det vil derefter ikke være muligt for brugeren at logge på chatten fra den pågældende IP.
Hvisk-funktion Rådgiverne har mulighed for at hviske til en bruger i en gruppechat, dvs. skrive noget som de andre i chatrummet ikke kan se.
Pause-funktion Chatten har en automatisk pause-funktion, som aktiveres når en klient logger af. Dermed får rådgiverne mulighed for at tage en pause mellem chat-sessioner. Chatten kan også sættes på pause på valgfrie tidspunkter. Pause-funktionen kan slåes fra.
Øverum Koordinatorer har mulighed for at oprette øverum, hvor de kan træne chatsessioner med kommende rådgivere. Øverummene er utilgængelige for klienter.
Adgangsbegrænsning med kode Der er mulighed for at begrænse adgangen til chatten med en kode, som de anonyme brugere skal indtaste, før de kan logge på chatten.
Virker i alle nye browsere Chatten er testet og virker i alle nye browsere (IE9+, Google Chrome og Firefox).
Fremtidssikret teknologi Chatten er bygget i det populære og meget udbredte Open source CMS Drupal og Node.js, hvilket giver optimale muligheder for opskalering af chatten og evt. videreudvikling i samarbejde med os eller med jeres egne udviklere, hvis I får brug for det.

Kom i gang

De følgende eksempler tager udgangspunkt i vores demo-installation af chatten. Vejledningen kan også bruges til chat-installationer i drift, her udskiftes blot demo.curachat.com med jeres chat-adresse, f.eks. ditdomæne.curachat.com.

Koordinatoren logger ind og tænder for chatten

Klik her og log ind med det brugernavn og password du har fået ved at kontakte CfDP.

Klik nu på "Start chat" i topmenuen. Dette vil føre dig til chattens startside, hvorfra du kan tænde chatten.

Sådan tænder og slukker du chatten Ved at klikke “Tænd chat” / “Sluk for chatten” i bunden af skærmen (kun koordinatorer kan gøre dette) gøres eventuelle åbne chatrum tilgængelige for klienter.

Når chatten slukkes kan klienterne ikke længere tilgå chatten via chat-indgangen. Igangværende chatsessioner vil ikke blive påvirket af at chatten slukkes.

Rådgiveren logger ind og åbner en 1-til-1 chat

Rådgiveren logger ligesom koordinatoren ind via https://demo.curachat.com/user.

Opret ny 1-til-1 chat

 1. Klik på "Opret nyt chatrum"
 2. Under "Maks. antal deltagere" vælg "2" (dig samt en klient).
 3. Lad "Øverum"-feltet være
 4. Klik "Opret nyt chatrum"

Chatrummet er nu tilgængeligt for klienter via den/de chat-indgange I har aktiveret på jeres hjemmeside.

Klienten logger på en 1-til-1 chat

Klienten logger typisk på chatten via en chatindgang, implementeret på din / kundens hjemmeside. På CuraChats demo-version kan klienten logge på, hvor indgangen kan findes i højre side af skærmen.

Når klienten har klikket på "Chat nu" vil et vindue åbnes, hvor navn / alias, køn og alder kan indtastes.

Rådgiveren åbner en gruppechat (kø-system ikke aktivt)

En gruppechat åbnes på samme måde som en 1-til-1 chat, bortset fra at du under "Maks. antal deltagere" vælger et andet antal deltagere.

Rådgiverens moderationsmuligheder (Hvisk, Mute, Kick, Ban,)

Hvisk Se beskrivelse i tabellen ovenfor.

Mute Se beskrivelse i tabellen ovenfor.

Kick Se beskrivelse i tabellen ovenfor.

Ban Det er kun koordinatoren der kan generere den kode, der er nødvendig for at "banne" (udelukke) en bruger. Koordinatoren skal klikke på "Generér ban-kode" og give koden til rådgiveren, som herefter kan "banne" brugeren ved at klikke på brugernavnet og vælge "Ban".

For koordinatorer

Administration af chatten

administrationssiden har koordinatorer og administratorer en række muligheder for at tilpasse chatten og håndtere evt. problemer. Klik på "Chat konfiguration" i topmenuen.

Tilpasning af velkomstbesked Her indstiller du den lille meddelelse, som klienterne ser, når de logger på chatten.

Bemærk at alle brugere vil miste forbindelsen til chatten og blive logget ud af det chatrum, de var i.

Brugeradministration

CuraChats brugersystem er konstrueret således, at der tilknyttes en eller flere koordinatorer og rådgivere til systemet. I vælger selv hvem der skal være koordinatorer. Herudover vil der være en administratorrolle med fulde privilegier, som kan varetages af jer eller CfDP efter aftale.

Koordinatorer og rådgivere kan kun logge på CuraChat fra den/de IP-adresse(r) som chatten er bundet til.

Koordinator har adgang til følgende data og funktioner:

Data:

 • Email og brugernavn på registrerede brugere (rådgivere og koordinatorer)

Funktioner

 • Generelle funktioner
 • Administration af brugere (inkl. oprettelse af nye brugere)
 • Inspektion af login-historik over registrerede brugere
 • Diverse systemfunktioner
 • Chatspecifikke funktioner
 • Tænd og sluk for chat-systemet
 • Oprettelse og sletning af chatrum samt diverse chatrådgiverfunktioner
 • Opret ban code (forbyder en bruger adgang til chatten via blokering af IP)
 • Chat konfiguration
 • Konfiguration af velkomstbesked og andre avancerede indstillinger

Rådgivere har adgang til følgende data og funktioner

Data:

 • Egen brugerprofil (brugernavn og email-adresse)

Funktioner

 • Chatspecifikke funktioner
 • Oprettelse og sletning af chatrum samt diverse chatrådgiverfunktioner

Koordinator kan altså oprette nye brugere (rådgivere) direkte i administrationen via Personer > Tilføj bruger.

Brugerne oprettes automatisk med begrænset adgang og har udelukkende adgang til selve samtalechatten fra den oplyste IP-adresse.

Koordinator tildeler de enkelte rådgivere unikke brugernavne således at tidspunkt og dato for rådgiverens online tid altid kan logges. Det er kun koordinatoren som har adgang til disse data.

Data (brugernavne, email og login-historik) gemmes i en database, behandles fortroligt og der tages dagligt backup. Der gemmes ikke andre personrelaterede oplysninger end de nævnte i administrationssystemet.

Udviklere og administratorer

Chat-indgangen (widgets)

Chatindgangen som placeres på din / kundens hjemmeside, er en iframe, som indsættes hvor du ønsker det, via en iframe eller javascript, som leveres af CfDP.

Læs mere om indlejring af widgets på Github.

Teknisk beskrivelse af chatten

CuraChat er en webservice, som bygger på Node.js, Drupal og Apache webserveren. Den fungerer som en service der afvikles i brugerens browser, og der skal ikke installeres noget ekstra software.

CuraChats arkitektur

Krav til software

Chatten er testet og virker i nyere versioner af de mest gængse operativsystemer, både desktop og smartphones (Mac OS, iOS, Windows, Android, Linux) samt i alle nye browsere (IE9+, Google Chrome og Firefox).

Sikkerhed og stabilitet

Applikationen

CuraChat-applikationen afvikles over en krypteret forbindelse (HTTPS) og sikrer dermed at chatsamtalernes indhold ikke kan opfanges og aflæses af tredjepart.

Al input og output saniteres (renses) for skadelig kode både i Drupal og i Node.js serveren.

Herudover er der installeret firewalls som blokerer ikke-relevant trafik til serveren.

Den bagvedliggende software holdes løbende opdateret med sikkerhedsopdateringer. CuraChat er bygget til at skalere til et stort antal samtidige brugere. Løsningen benytter sig af Node.js, som er særlig velegnet til "real-time" kommunikation som en chat.

Bag udviklingen står virksomhederne Reveal IT, Magenta Aps, Center for Digital Pædagogik og Green Volcano.

Serverne

Serverne er virtuelle Linux-maskiner, hvor kun godkendt personale har adgang til administrationen. Ydelse og kapacitet på serverne kan skaleres efter behov.

De holdes løbende opdateret og scannes for evt. sikkerhedsproblemer. Serverne er beskyttet af firewalls på flere niveauer.

Datacentrene

De servere som chatten benytter, ligger i professionelt drevne datacentre i Island, som er certificerede efter internationale standarder (ISO 9001 og ISO 27001). Andre kunder i datacentrene er NATO, Islands regering og VISA Island.

Datacentrene overvåges døgnet rundt og er behørigt sikret mod strømsvigt og tab af data. Der tages dagligt backup.

Databehandling og lovgivning

Udgangspunktet for chatten er at gemme så lidt data om slutbrugerne som muligt for at sikre deres anonymitet. Der gemmes ikke personfølsom data ved brug af chatten.

Alle chatsamtaler gemmes kun midlertidigt i servernes RAM-lager, og kan ikke tilgåes efter at chat-sessionen er afsluttet.

Koordinatorer på systemet vil have adgang til de funktioner og data som er nævnt ovenfor under brugeradministration.

Databehandling i tredjelande

Island er med i EØS og dermed er der ikke problemer i forhold til lovgivning ang. lagring af persondata i tredjelande.

Open Source licens

CuraChat er udviklet under en Open source licens og er tilgængelig på Github. Hvis man vælger selv at videreudvikle og/eller drifte chatten, er man meget velkommen til dette. Vær opmærksom på at GPLv3-licensen indebærer at al kode der anvender CuraChat software, også skal frigives under samme licens. Desuden fraskriver Center for Digital Pædagogik og de resterende partnere i projektet sig alt ansvar for funktionalitet og drift af projektet i disse tilfælde, hvor kunden selv vælgere at drifte og udvikle på chatten.

Opeka er projektets oprindelige navn.

CuraChat manual (DA) v. 1.1